Blogg

Är det viktigt med en bra logga?

Att ha en bra logga är otroligt viktigt för att ett företag ska kunna förmedla företagsnamnet men också för att attrahera nya kunder. Om ett företag har en genomarbetad logga kommer den dra ögonen till sig när den är applicerad på banderoller, produkter eller används på sociala medier. Det är också mera troligt att blivande [...]

Typsnitt och loggor

En av de allra största utmaningarna med att skapa en logga är vilket typsnitt du bör använda. De andra beståndsdelarna faller lättare på plats så som form, färg och text. Men valet av teckensnitt kan vara en utdragen process. Det finns förstås överskådliga riktlinjer man bör följa för att lyckas välja rätt typsnitt, men innanför [...]

Logotyp trender på Pinterest.

Pinterest är en amerikansk sajt som under år 2014 har börjat användas allt flitigare i Scandinavien. Grundtanken med sajten är inspiration. På din egen sida skapar du olika kategorier av album där du sparar det som du tycker är spännande inom ämnet. Sen kan du vid ett senare tillfälle se igenom dina egna album för [...]

En aktiv logga

En tydlig trend det senaste året är att ha en känsla av aktivitet i loggan. Detta kan återskapas på flera sätt men det vanligaste knepet är att antingen med en figur eller i typsnittet visa att en aktivitet pågår. Självklart passar inte den här typen av loggor för alla företag och organisationer men tillvägagångssättet kan [...]

Svartvita loggor

Att skapa en logga kan se mycket enkelt ut vid första anblicken, men det är i själva verket svårt att skapa en logga som sticker ut och gör succé. Det är speciellt svårt att skapa en symbol för ett älskat företag där många har åsikter och värnar om varumärket. Det är helt enkelt svårt att [...]

Designade logotyper

Flaggor – landets logotyp Det är inte ofta som man omnämner flaggor som logotyper, men flaggor är i själva verket loggor för länderna som dem representerar. De flesta flaggorna har några år på nacken vilket gör de flesta designerna uråldriga. Men några av flaggorna ligger ändå rätt i tiden 2014 och kan representera sitt land [...]

Logotyper och typsnitt

Logotypers beståndsdelar En fungerande logotyp består endast av en form, en bakgrundsfärg, ett typsnitt och möjligtvis en symbol. That’s it! Med hjälp av dessa beståndsdelar skapas konst, känslor och kvalité. Det går att likna det med en poplåt uppbyggd på fyra ackord. Grunden är mycket enkel men möjligheterna är oändliga. Det är kombinationen av de [...]

Ny logotyp

Det spelar ingen roll hur nöjd du en gång var med din nya logotyp, en dag kommer du ändå behöva göra en uppdatering av din logga. Det kan vara ett mycket tufft beslut att ta och det finns flera vägar att gå. Det går att skapa en alternativ logotyp som kan användas parallellt med den äldre [...]

Köp din logotyp.

Att skapa en ny logotyp för ett företag eller en organisation är verkligen en tillfredsställande uppgift. Företagets logga är oftast ansiktet utåt och kommer vara en symbol för din verksamhet i många avseenden. Det är klokt att inte byta logotyp allt för ofta, helst aldrig. Loggan kan i många avseenden vara lika betydelsefull som själva [...]

Logotypdesign – Vilken färg skall jag välja?

Rätt färg för din logotypdesign. Innan du väljer vilken logga som ska bli ansiktet utåt för ditt företag eller organisation så är det viktigt att du ställer dig frågan: Vilka signaler skall min logotype sända ut? Med hjälp av loggans form, storlek, typsnitt och motiv kan du skapa signaler som kommer att förknippas med loggan. [...]