Villkor

 Allmänna Villkor

1 Allmänt:
Logokompaniet ägs och drivs av Quizify AB, org.nr. 559251-3088

Dessa villkor gäller för all försäljning av varor och tjänster från logokompaniet.se till slutkund.

Köp- och säljvillkoren tillsammans med din beställning, den bekräftade ordern/beställningen ligger till grund för köpeavtalet.

Utöver detta avtal tillämpar vi Sveriges Kommunikationsbyråers branschöverenskommelser. Om du önskar mer information om vad detta innebär så finns det att läsa mer på https://www.komm.se

2 Definition av parter och termer
Säljare är: Quizify AB , Kungsgatan 8, 11143, Stockholm och blir vidare nämnt som logokompaniet, vi eller oss.

Köpare är: det företag eller den person som uppges som köpare i beställningen, och blir vidare kallad för kund, du, dig, din eller ditt.

Logotyp/logotypdesign/grafiskdesign innefattar: all grafisk formgivning, grafisk profilering eller illustrationer och allt annat material framtaget av logokompaniet.

3 Beställning- och avtalsprocess samt sekretess
3.1 Din beställning/order är bindande då den registreras på vår server (databas). Vi är samtidigt bundna av din beställning, så länge den inte avviker från ramen från de paket som vi erbjuder på hemsidan, i vår marknadsföring eller på annat sätt.

Då vi mottagit och sett igenom din beställning, bekräftar vi din order genom att skicka ett bekräftelsemail till dig. I beställningsbekräftelsen kan det framgå beräknad leveranstid för första utkast av logotyper/grafisk design. Men eftersom framtagning av grafiskt material är en kreativ process så förhåller vi oss rätten att inte binda oss till en exakt tid då detta kan vara omöjligt att förutse i förhand. Våra arbetstider och därmed tider för kommunikation och leverans är vardagar kl 09:00 – 17:00. Läs noga igenom orderbekräftelsen då du mottar den och undersök att den överensstämmer med din beställning.

3.2 I samband med att kunden lägger sin beställning förbinder sig kunden till en sekretessförbindelse med Logokompaniet (för att skydda dennes manér/idéer/designkoncept) om att de logotyper/grafiskt material som logokompaniet tar fram och presenterar/visar upp i samband med framtagningen inte får kopieras/använda samma stil eller användas för andra liknande idéer.

3.3 En ändring av projektbeskrivning/koncept/namn eller liknande efter att beställningen bekräftats räknas som en ny beställning.

4 Upplysningar på vår hemsida
4.1 Vi eftersträvar att ge våra kunder så korrekt information om våra tjänster som möjligt. Vi förbehåller oss dock rätten för skriv- och tryckfel som kan förekomma, vilket kan leda till att vi inte lyckas leverera enligt de som framgår på vår hemsida, i vår marknadsföring eller på annat sätt.

Vidare förbehåller vi oss rätten till att avbeställa din order eller delar av den, då vi inte har möjlighet att leverera. I dessa situationer så kommer du att få besked om detta från oss och eventuellt de alternativ vi kan erbjuda istället. Du kommer då att ha möjlighet att acceptera det nya erbjudandet från oss eller avbeställa din beställning/order.

4.2 Bland någon/några av logokompaniets produkter ingår det framtagning av design på visitkort samt brevpapper. Kunden får i dessa paket upp till två förslag på visitkortsdesign samt design av brevpapper att välja mellan. Vi erbjuder inom ramen för dessa produkter att skicka ett montage av visitkort och brevpapper om kunden skickat oss uppgifter som önskas att läggas in. För ytterligare montage utöver detta faktureras till gällande timpris eller enligt avtal.

4.3 Definition av begrepp ”designkoncept/koncept”: I våra logotyppaket (och vissa andra grafiska produkter) ingår framtagande av ett bestämt antal designkoncept. Det är unika förslag på logotyp som vi tar fram via vårt kreativa arbete. Oavsett vilket paket man beställt, så ingår det alltid endast ett koncept i slutleveransen (skulle man önska köpa fler koncept behöver detta avtalas separat).

4.4 Definition av begrepp ”revision/ändring”: Detta innebär en ändring på ett designkoncept i form av färg, typsnitt, storlek, avstånd eller position. Alla andra typer av ändringar räknas som framtagande av ett nytt designkoncept (och inte som än revision/ändring). I det fall där det i en produkt/tjänst/paket inte framgår antal revisioner/ändringar så ingår det heller inga ändringar men dessa kan beställas i tillägg.

4.5 Hemsidor innehåll: I vissa av våra paket ingår framtagning av hemsida. Hemsidan utvecklas utifrån en mall där designen anpassas efter kundens logotyp (färger och bilder). Kunden får fylla i ett formulär där man har möjlighet att ange önskat innehåll, text samt bilder och eventuella länkar som man önskar att vi lägger in. Önskemål om ändringar eller annat utöver detta ingår inte i det fasta priset utan debiteras till gällande timpris eller efter ett på förhand avtalat fast pris. Hemsidan anses vara levererad till kunden den dagen kunden får ett mail med full tillgång till att administrera hemsidan.

4.6 Hemsidor uppsägelse: Hemsidor kan sägas upp närsomhelst men uppsägelsen måste ske skriftligt via epost. Du ska även få bekräftelse på uppsägelsen. Om du av någon anledning inte skulle få bekräftelse så kontakta oss igen för att säkra att uppsägelsen registrerats. Uppsägelsen gäller från och med det datum den bekräftats +30 dagar (dvs. det är ingen bindningstid men uppsägningstiden är 30 dagar) och faktureras i enighet med det villkor som framkommer under kapitlet ”Betalning”.

4.7 Vi tillhandahåller säkerhetskopior av våra egna och kunders filer på en tredjepartleverantörs säkra servrar. Skulle säkerhetskopior av filer önskas så kan dessa beställas mot en fast avgift.

4.8 Bonus produkt: I vissa av våra kampanjer kan det ibland ingå en bonus produkt. Detta är ej att förväxlas med värdecheck eller liknade. Bonusprodukten är av oss förvald och går ej att lösa in eller byta ut.

5 Leverans
5.1 Vi erbjuder som oftast paketerbjudanden till fast pris. I dessa paketerbjudanden så ingår oftast ett bestämt antal designkoncept/förslag/designutkast. Vilket antal förslag som levereras i första omgången beror bla. på vilket paket man beställt, hur många designkoncept som ingår samt projektets art och det kan alltså skilja sig mellan olika projekt.

5.2 Designkoncept/förslag/designutkast skickas oftast i form av en presentation där förlaget presenteras i olika sammanhang, te.x. mot olika bakgrundsfärger, inverterade färger, svartvitt eller liknande. Det är alltså samma koncept men olika presentationer och man kan inte välja en presentation utan detta är endast för visuellt bruk.

5.3 Så snart kunden bekräftat/godkänt vilken version av logotypen/grafiskt material man önskar att gå för så börjar vi att förbereda alla filer för leverans. Efter detta är det fortfarande möjligt att göra ändringar men detta medför då en extra kostnad eftersom både ändringen och generering av nya filer kräver extraarbete. I de fall där det ingår fler produkter som ska tas fram så snart logotypen är spikad så börjar även arbetet med att ta fram dessa.

5.4 Leveransen av alla källfiler sker digitalt och efter att vi mottagit full betalning ( kvitto på utförd betalning kan räcka i vissa fall)

6 Betalning
6.1 På våra tjänster där vi inte kräver förskottsbetalning kommer faktura normalt att skickas ut inom 14 dagar från beställningsdagen eller då tjänsten är färdigställd, vilket som än inträffar först. Om kunden inte hör av sig eller svarar med eventuell feedback till oss inom 10 arbetsdagar så anses uppdraget som slutfört från vår sida och fakturan ställs ut. Kunden har då rätt att efter full betalning få leverans på en uppsättning av källfiler på vald logotyp/produkt.

Slutbetalningen görs direkt till vårt Plusgirokonto via banköverföring. Vi har ingen möjlighet att erbjuda andra betalningsalternativ. Vid utebliven betalning efter förfallodatum kan kravet att skickas till inkasso utan förvarning.

6.2 Betalning gällande hemsidor: Vid beställning av hemsida eller ett paket där hemsida ingår faktureras på förskott. Eventuella tillägg som gjorts under utvecklingen faktureras i efterskott. Prenumeration för support och hosting faktureras vanligen en gång per år i efterskott men kan i vissa fall faktureras tidigare, tex. om tjänsten avbeställs.

6.3 Bindningstid hemsidor: Vi har ingen bindningstid på våra hemsidor men man blir fakturerad hela månader. Exempel: Om hemsidan blir uppsagd den 4-mars så faktureras kunden för perioden fram till 4-april (alltså 30-dagars uppsägningstid). Vid utebliven betalning har vi rätt att stänga ner hemsidan och avsluta prenumerationen.

7 Avgifter och ränta
Vi debiterar ingen avgift för fakturabetalning. Om betalningen uteblir debiteras påminnelseavgift om f.n. 180 SEK, samt dröjsmålsränta enligt vid var tid gällande referensränta med ett tillägg om 30,00%, detta gäller endast för privatpersoner. Vid utebliven betalning från näringsidkare/juridisk person debiteras förseningsersättning i enlighet med lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m., samt 30,00%. dröjsmålsränta i tillägg till enligt vid var tid gällande referensränta.

8 Returrätt/ Ångerrätt
8.1 Privatpersoner: Logokompaniet följer de krav som ställs av konsumentverket enligt Ångerrätt vid distanshandel. Vår ångerrätt går under “varor som tillverkas speciellt efter dina önskemål”. Företag, offentliga instanser och näringsidkare:

Inga returer med pengarna tillbaka garanti gäller utan att detta avtalats skriftligt på förhand. Det förekommer inga undantag till detta.

8.2 Vid avbeställning: De flesta av våra tjänster erbjuds till kraftigt rabatterade paketpriser vilket innebär att det ingår ett stort mervärde jämfört med att beställa samma typ av tjänster enligt gällande timpris. I de fall där kunden önskar att avbeställa mitt i processen, dvs. där inte allt som ingår i paketet har hunnit blivit framtaget så gäller full betalningsskyldighet. Det görs alltså inga avdrag i pris vid avbeställning oavsett vad som har hunnit levereras utan full betalning gäller för den produkten man har beställt.

9 Reklamation
Innan fel rapporteras till oss, bör kunden undersöka om felet kan orsakas av anledningar utanför vår kontroll. I de fall där kunden kan påvisa att tjänsten/produkten inte fungerar enligt de föreskrifter vi angivit så ska detta rapporteras till oss inom rimlig tid efter att detta fel har eller bör ha upptäckts. Det ställs inga formella krav på utformningen av reklamationen men den bör vara skriftlig av bevisgrundande skäl. Det ska framgå i meddelandet (reklamationen) vilka slags åtgärder kunden önskar att vi ska åtgärda.

10 Kundens ansvar/Garanti
Vi gör alltid vårt yttersta för att våra kunder ska känna sig nöjda med våra tjänster. Kunden och Logokompaniet skall samarbeta för att komma fram till ett slutresultat som du som kund ska blir nöjd med. Undantag: Om kunden inte svarar på epost, kommer med feedback eller återkopplar inom 10 arbetsdagar, så anses uppdraget som slutfört och eventuell nöjdhetsgaranti som erbjudits blir ogiltig. Nöjdhetsgarantin, för de tjänster där den erbjuds gäller endast innanför ramarna av den beställda tjänsten. Det betyder tex. att nöjdhetsgarantin inte kan åberopas för att få fler utkast/koncept än det som ingår i det paketet som man har beställt och inte heller att man ska få gratis extratjänster/produkter eller annat likande ”för att bli nöjd”. Vi är ett professionellt företag och önskar inget annat än att våra kunder ska bli nöjda men vi kan samtidigt inte förbinda oss till eviga projekt eller gratistjänster.

Vid ingående av avtalet får kunden ett bestämt antal förslag/utkast/koncept som är specificerade i respektive paket som är angett på hemsidan www.logokompaniet.se/ Framtagning av fler förslag (på kundens begäran) än de som ingår i det paket som kunden beställt, faktureras separat enligt gällande timpris alternativt ett på förhand avtalat fast pris. Förändringar av specifikationer efter av oss mottagen beställning vill betraktas som en ny beställning (enl. Kap 3), som kunden kan acceptera eller tacka nej till. Ursprunglig beställning är dock fortfarande gällande enligt avtal. Undantag till detta kan förekomma.

Ändringar efter slutfört arbete kommer att faktureras till gällande timpris.

11 Upphovsrätt / Nyttjande / Ändringar / Vidareöverlåtelse
11.1 Upphovsrätten till samtliga logotyper och all grafisk design inklusive skisser/förslag bibehålls av Logokompaniet fram till att full betalning erhållits, inklusive eventuella merkostnader så som påminnelseavgifter eller inkassokostnader.

11.2 Efter att Logokompaniet erhållit full betalning enligt paragraf 10.1 får kunden den exklusiva rätten till nyttjande av logotypen / grafiskt material.

11.3 Kunden har inte rätt att använda, beskära, lägga text över eller på annat sätt förändra materialet utan ett skriftligt godkännande från Logokompaniet som behåller rätten till originalen fram till att full betalning erhållits enligt paragraf 10.1 och 10.2.

11.4 Logokompaniet behåller all upphovsrätt, nyttjanderätt samt exklusivitet till de logotypförslag (eller annat grafiskt material) som skickas till kunden under framtagningsprocessen med undantag till den slutligt valda logotypdesignen/grafiska designen. Det samma gäller förslag på allt annat grafiskt material. Undantag till detta kan förekomma efter specifikt avtal.

11.5 Generellt får kunden inte vidare överlåta förvärvade rättigheter till tredjepart. Om kunden vill avtala om att kunna överlåta sina rättigheter vidare till en tredjepart eller någon annan så ska dessa villkor även gälla den övertagande tredjeparten i fråga.

12 Hantering av företags- och personuppgifter
Som kund samtycker till och godkänner att vi registrerar och behandlar personuppgifter och företagsuppgifter i enlighet med gällande lagar och dessa allmänna villkor. Logokompaniet (Quizify AB) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du som kund samtycker till att ge. Våra kunders namn, adress, e-postadress, telefonnummer och grafiska material kan komma att användas i marknadsföringssyfte och till kommunikationsändamål inom ramen för gällande regler inom norsk, svensk och dansk lagstiftning.

13 Konfliktlösning
Tvister mellan kund och Logokompaniet ska i första hand försöka lösas mellan dessa parter. I det fall tvisten inte blir löst inom fjortondagar – 14 – dagar efter att en av parterna har meddelat den andra parten om den, så ska tvisten lösas i domstol.

Parterna ska mötas i Stockholms tingsrätt.

14 Integritetspolicy
Logokompaniet värnar om din personliga integritet. För att tydliggöra hur vi hanterar dina personuppgifter har vi en definierat en separat integritetspolicy i enlighet med det nya EU-direktivet, GDPR (General Data Protection Regulation), som börjar gälla den 25 maj 2018.

GDPR värnar om din integritet definierar hur vi som företag får samla in och behandla dina personuppgifter. Som kund hos oss behöver du inte göra något, men du får gärna bekanta dig med vår integritetspolicy som går in på detta mer i detalj.

Baixar Adobe Reader Crackeado

Ativador Office 2019                                                Malwarebytes Premium Crackeado

I Gratis APK

Baixar My APK

gratis

crackedo

Download Softwares

snaptube pc minecraft download pc The Zalo PC free fire download for pc instaup apk gbwhatsapp apk