Förbättra din logga

Det är många som har en uppfattning om att efter man väl har designat och lanserat sin logga ska den förbli orörd under decennier. Och visst ligger det en sanning i den uppfattningen, en logga ska förbli orörd i så stor utsträckning som möjligt för att kunder och klienter ska känna igen sig. Men detta faktum hindrar dock dig inte ifrån att ändå göra förbättringar på loggan.

Loggans beståndsdelar

En logga består i regel utav en symbol, en text, en form och en färg. Det är dessa 4 variablerna utgör en logotyp och det är dessa redskap du har tillgång till när du skall uppdatera din logga. För det spelar ingen roll hur mycket kapital du har stoppat in när du skapade den första logodesignen, det går alltid att förbättras. Faktorer som påverkar är, mode, omformning av företag och utveckling av teknik och samhället.

T.ex har utvecklingen av sociala nätverk gjort att äldre företag har fått tänka om. Det är svårt att få en långsmal logga att fungera som avatar för att nämna ett exempel. Sen så har de flesta företag fått inse att en bantad logga förenklar arbetet med grafisk design avsevärt.

Uppdaterade loggor

De stora företagen lägger som bekant ner stora summor när det kommer till grafisk design. De förstår värdet av en fungerande logotype. Det är också dessa företagen som skulle ha mest att förlora på att göra om sin logotyp. Men ändå, vid en detalj studie av deras loggor är det verkligen många som har gjort förändringar under 2014. Men då talar vi inte om stora rationella förändringar, utan det mesta är finputs och förenklingar. När ingreppen är så pass små och inte nämnvärt påverkar de 4 variablarna går det utmärkt att uppdatera loggan, utan för den skull tappa igenkänningsfaktorn.

Här följer några exempel på större företag som alla har förenklat loggan under 2014.

logga-spotify

Här ser ni ett tydligt exempel på en uppdaterad och förenklad logga. Spotify gör om rejält, men känns ändå igen på sin färg, typsnitt och symbol.

9-facebook

 

Facebook är ett annat mastodont företag som gjorde en mindre förändring under 2014. Dem tog bort den lilla toning under f:et och det får oss att undra vad toningen gjorde där från början. En tydlig förbättring av en tidigare redan enkel logotype.

8-nivea

Niveas uppdatering är också ett bra exempel på en bra uppdatering. De tog bort den metallfärgade ramen och skapade en cirkelformad logga vilket passar deras produkter mycket bra.

7-tgi-fridays

 

Sist men inte minst, den snabbt växande restaurangkedjan Thanks God It’s Fridays. En ganska stor förändring men loggan behåller ändå sina karakteristiska breda sträck och behåller samma färgsättning. Också ett bra exempel på en förbättring och förenkling.

Vill du läsa mer om grafisk design eller få ett prisförslag på hur mycket det skulle kosta att uppdatera din logga, besök www.logokompaniet.se. Där hittar du mer läsning om logodesign och kan få kontakt med kompetent personal.