Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för Quizify AB (559251-3088)

Kungsgatan 8
111 43 Stockholm Sverige

Varumärken i aktiebolaget:

Logokompaniet | Usbkompaniet | Usbekspress | Svensklogotypdesign

Denna policyn gäller från och med den 25 juni 2018.

Denna policy uppdaterades senast 2023-03-22

 1. Allmänt

 2. Personuppgiftsansvarig

 3. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

 4. Hur samlar vi in personuppgifter?

 5. Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

 6. Pixlar – vad samlar vi in?

 7. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

 8. Delar vi personuppgifter?

 9. Vad gör vi inte med informationen

 10. Försäljning av bolag

 11. Kan barn använda våra tjänster?

 12. Hur skyddas dina personuppgifter?

 13. Sociala medier

 14. Hur använder vi cookies?

 15. Vilka rättigheter har du?

 16. Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

 17. Klagomål till tillsynsmyndighet

 18. Kontakta oss1. Allmänt

Vi på Quizify (”Quizify AB”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) värnar om din personliga integritet. Denna sekretesspolicy innehåller information om vilka personuppgifter vi samlar in om dig, varför vi samlar in dem och hur vi använder dem. Den förklarar också hur du kan utöva dina rättigheter när du ger oss förtroendet att behandla dina personuppgifter. Läs denna sekretesspolicy noga så att du känner till innehållet i den. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna längst ner i policyn.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy för att ligga i linje med förändringar i vår verksamhet, på vår webbplats eller tjänster, eller gällande lag. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på webbplatsen.

2. Personuppgiftsansvarig

Quizify är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Det innebär att vi ansvarar för att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regelverk. Utöver denna externa privacy policy har Quizify en intern dataskyddspolicy som i detalj redogör för vår process kring hantering av personuppgifter.

3. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (med eller utan andra uppgifter) kan kopplas till dig, t.ex. namn, personnummer, IP-adress eller köphistorik.

Alla former av åtgärder med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, till exempel insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, läsning, användning, utlämning, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, radering eller förstöring.

4. Hur samlar vi in personuppgifter?

När du besöker våra webbplatser som kund, köper våra produkter eller tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss samlar vi in personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betalningsuppgifter, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress och annan ärenderelaterad information, t.ex. information som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst.

Vi kan även komma att samla in och uppdatera dina adressuppgifter via tredjepartstjänster för betalningslösningar, adressuppdateringar samt uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker och andra finansiella institut.

5. Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

a. För att kunna hantera beställningar och köp

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:

 • Leverans av en beställd/köpt produkt eller tjänst (inklusive avisering om leverans eller kontakter i samband med försenad leverans).

 • Identifikation och ålderskontroll

 • Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta

  en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från

  kreditupplysningsföretag.)

 • Adresskontroll mot externa källor, t.ex. SPAR eller liknande

 • Hantering av reklamations- och garantiärenden De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

  • Namn

  • Personnummer

  • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)

  • Betalinformation (t.ex. kortnummer, transaktionstidpunkt, kortinnehavare)

  • Betalningsformation

  • Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag

  • Orderinformation

  • Din korrespondens

Laglig grund

• Fullgörande av köpeavtal. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet.

Lagringstid

• Tills dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

b. För att kunna hantera kundtjänstärenden

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:

 • Kommunikation och besvarande av frågor till kundtjänst via telefon, mejl eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier)

 • Identifiering

 • Utredning av klagomål och supportärenden (inklusive teknisk support)

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn

 • Personnummer

 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)

 • Din korrespondens

 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål

Laglig grund

• Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Lagringstid

• Uppgifterna behandlas till dess att kundserviceärendet har avslutats och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna ge bättre kundservice vid eventuellt förnyat ärende.

c. För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser (t.ex. avseende krav i bokföringslagen, produktansvar samt skydd av personuppgifter i IT- system)

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:

• Uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana förpliktelser kan t.ex. avse krav avseende produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, t.ex. vid en defekt eller hälsovådlig vara eller i den mån det krävs av bokföringslagen eller penningtvättslagen och kan hänföras till en enskild individ.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn

 • Personnummer

 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)

 • Din korrespondens

 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt

 • Betalningshistorik

Laglig grund

• Rättslig förpliktelse.

Lagringstid

• Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.

 

d. För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:

 • Utreda eller förhindra bedrägerier eller andra lagöverträdelser

 • Förhindra skräppostutskick, phishing, trakasserier eller försök till olovlig inloggning.

 • Skydda och förbättra företagets IT-miljö mot angrepp och intrång

  De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)

 • Personnummer

 • Data rörande enheter som kunden använder och inställningar, t.ex. språkinställning, IP-

  adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform.

 • Uppgifter om hur våra digitala tjänster används

Laglig grund

• Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse. Ifall ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Lagringstid

• Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

e. För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:

 • Kommunicera med deltagare som deltar i en tävling som arrangeras av företaget

 • Kommunicera med deltagare innan och efter ett event (t.ex. bekräftelse på anmälningar,

  frågor eller utvärderingar).

 • Identifiera deltagaren och kontrollera deltagarens ålder

 • Utse vinnare och förmedla vinster

   

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn

 • Personnummer eller ålder

 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)

 • Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag

 • Uppgifter lämnade i utvärdering

Laglig grund

• Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event.

Lagringstid

• Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

f. För att kunna marknadsföra produkter och tjänster

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:

 • Visa relevanta produktrekommendationer, ge förslag på inköpslistor, påminna om kvarglömda/övergivna digitala varukorgar, spara shoppinglistor för att förenkla framtida köp eller liknande åtgärder förenklar din köpupplevelse.

 • Skicka direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation samt via post.

 • Utföra kampanjer eller skicka erbjudanden och inbjudningar till event

 • Utföra riktade kampanjer via sociala medier

  De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn

 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)

 • Ålder

 • Bostadsort

 • Uppgifter om genomförda köp

 • Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)

 • Dina köppreferenser, exempelvis hur du reagerar på sociala medier, annonser eller kampanjer, uppgifter avseende din dator och mjukvara, som unikt ID, din IP-adress, ditt operativsystem, vilken typ av webbläsare du har, anslutningshastighet och internetleverantör.

Laglig grund

• Intresseavvägning för mottagare av nyhetsbrev och besökare på webbplatser

Lagringstid

• För intresseavvägning: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

6. Pixlar – vad samlar vi in

Våra pixlar hjälper oss att samla in information om besök på vår webbplats. Detta görs i ändamålet att kunna rikta relevant information till våra besökare.

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:

 • Utföra relevanta kampanjer eller skicka erbjudanden och inbjudningar till event

 • Utföra riktade kampanjer via sociala medier

 • Spåra resultatet av annonsering och se konvertering

   

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • IP-adress

 • Plats

 • Datum och tid för besök

 • Tidszon

 • Besökta URL:er

Laglig grund

• Intresseavvägning för mottagare av relevant annonsering

Lagringstid

• För intresseavvägning: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

7. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag.

När vi sparar data för andra syften, såsom att marknadsföringsändamål, sparar vi uppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Vi gallrar vår data löpande för att hålla register aktuella och uppdaterade, och personer kan när som helst begära att få dina uppgifter raderade eller rättade.

Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål under punkt 5 i denna integritetspolicy.

8. Delar vi personuppgifter?

Vi delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det krävs för att utföra våra kontraktuella åtaganden t. ex vid köp av våra produkter eller tjänster eller för bokföringsändamål.

Vi kan i vissa fall använda oss av personuppgiftsbiträden (PUB) som hjälper oss med betalningslösning, IT-leveranns, marknadsföring eller för att handlägga avtal och beställningar, t.ex. speditions- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer inom marknadsföring. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

Vi strävar alltid efter att behandla data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av en annan leverantör eller underleverantör. I de fall sådant sker, t.ex. vid systemmässig support och underhåll, sker det enligt särskilt högt ställda krav och avtal.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga, såsom myndigheter eller företag som erbjuder självständiga betallösningar eller varutransporter (DHL). Dessa företag styr själva hur informationen ska behandlas i enlighet med sina integritetspolicys.

9. Vad gör vi inte med informationen?

Vi kommer aldrig att sälja personuppgifter till tredje part.

10. Försäljning av bolag

Vid en eventuell försäljning av bolaget eller om vi skulle slå ihop oss med med annan organisation kan vi komma att dela dina personuppgifter med våra rådgivare, eventuell

köpare och dennes rådgivare och även lämnas vidare till bolaget nya ägare.

11. Kan barn använda våra tjänster?

Våra webbplatser och tjänster är inte riktade till barn under myndighetsåldern. Det är viktigt för oss att barns säkerhet och integritet skyddas på nätet och vi marknadsför inte medvetet produkter/tjänster mot barn under 18 eller medvetet samlar in deras personuppgifter utan att inhämta ett verifierbart samtycke från en förälder. Vi samlar därmed inte medvetet in information, inklusive personuppgifter, från barn eller andra personer som inte har laglig rätt att använda våra webbplatser och tjänster. Om vi får veta att vi har fått in personuppgifter från ett barn under myndighetsåldern raderar vi dem, om inte lagen kräver att vi sparar dem. Kontakta oss på kontakt@quizify.se om du tror att vi har samlat in information om ett barn under myndighetsåldern av misstag.

12. Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi vidtar nödvändiga legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från att manipuleras, gå förlorade eller förstöras eller att obehöriga får tillgång till dem. Våra säkerhetsrutiner uppdateras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

13. Socialamedier

För närvarande kan du följa oss via olika sociala medier, bland annat Facebook och Instagram. På dessa konton ansvarar vi endast för eventuella personuppgifter som vi själva publicerar eller kan påverka publiceringen av.

14. Hur använder vi cookies?

Vi använder cookies och liknande tekniker för att analysera besökare och leverera en bra online-upplevelse.

15. Vilka rättigheter har du?

I enlighet med GDPR har du vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter.

Tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag)

Du har rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan, måste en begäran om registerutdrag göras skriftligen och undertecknas av dig. Vi besvarar din förfrågan utan onödigt dröjsmål och som senast inom en månad.

Rättelse av personuppgifter

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.Detta görs genom att kontakta vår kundtjänst på kontakt@quizify.se

Radering av dina personuppgifter

Du kan begära radering av dina personuppgifter, under förutsättning att vi inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med gällande lagar och regler.

Begränsning av behandling
Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål. Det innebär att du har rätt att säga nej till nyhetsbrev och andra marknadsföringsutskick från oss. Observera att du när som helst kan avanmäla dig från våra nyhetsbrev genom att klicka på länken ”Avanmälan”. Om du invänder mot marknadsföring kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål.

Dataportabilitet

Du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

16. Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Om du har frågor kopplat till dataskydd och integritet eller anser att vi hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid kontakta oss via vår kundtjänst på kontakt@quizify.se

17. Klagomål till tillsynsmyndighet

Den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, som är ansvarig för tillsyn enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm www.datainspektionen.se

18. Kontakta oss

Våra varumärken i aktiebolaget Quizify AB som är registrerat med organisationsnummer 559251-3088. Adress: Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm Sverige

Webkompaniet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt ovan. Du kan alltid nå oss på kontakt@quizify.se

https://baixaisoft.com/

https://baixaigratis.com/

Baixar ShOficina Crackeado   baixaicrack.com

Baixar Far Cry 6 Crackeado PC

pikashow apk download

bumble apk