En tydlig och genomtänkt företagsidentitet

Företagsidentitet är mycket viktigare än vad många tror och inget som ni ska lämna åt slumpen. Med en tydlig och genomtänkt grafisk profil så blir det lättare att kommunicera och att göra avtryck. När ni syns så märks det och folk kommer ihåg ert varumärke. Det här är marknadsföring som fungerar!

Det är viktigt att få professionell hjälp med att ta fram företagsprofilen. Dels för att det är lätt att missa bitar då det inte finns tidigare kunskap om vad som måste komma med. Och dels för att en professionell företagsidentitet ger riktlinjer som alla kan följa.

Med Logokompanier så får du fast pris på grafisk profil, se här, eller så kan du välja ett djupgående arbete med företagsidentiteten från 300 kronor per timme, se här.

företagsidentitet

Lämna tydliga spår som folk känner igen med en bra företagsidentitet!

Företagsidentitet för all verksamhet

När ni får hjälp av oss med att skapa företagsidentitet så blir det lättare att se till att all kommunikation stärker ert varumärke. Det blir lätt eftersom alla på företaget kommer att använda sig av den grafik och de verktyg som ni samlas omkring. Färger, former, uttryck och till och med material som hela tiden återkommer får betydelse.

Vi tänker igenom vad ni kommer att behöva för att få en samlad bild av ert koncept och för att bli bättre på att sprida budskapet vart ni än befinner er, digitalt eller analogt.

Vad ingår i en grafisk profil?

I grund och botten så är det en grafisk profil som kommer att signalera er företagsidentitet. Det här är företagets kläder och personlighet. I profilen så finns det viktiga element som måste vara med för att det ska skapas en samlad bild:

  • Typsnitt för texter
  • Logotyp
  • Val av färger och kontraster
  • Visitkort
  • Mallar för email och meddelanden
  • Loggor för sociala medier och mobil kommunikation
  • Layout för brevpapper och broschyrer

När ni får färdiga mallar för allt material som används online och offline så blir det mycket enklare att jobba med företagets marknadsföring.

Svar på frågor från anställda

En grafisk profil är en stor hjälp då den finns tillgänglig för anställda och chefer som behöver veta vad som gäller. Det dyker ofta upp frågor om hur material ska hanteras och hur man ska sköta kommunikation. När det finns tydliga riktlinjer och en företagsidentitet som är väl beskriven så finns svaren på frågorna redo.

Faktum är att många frågor aldrig uppstår då man från start visar anställda hur mejl ska se ut. Mallar används och företaget får en samlad profil utåt. Då blir det aldrig spretigt och ni fortsätter att sända det budskap som ni vill ska nå ut via alla de kanaler som ni använder för marknadsföring.

Vi kan hjälpa till!

Vi hjälper er gärna med er företagsidentitet! Genom att lyssna på vad ni vill utstråla och vad er verksamhet står för så kan vi ta fram en grafisk profil som passar perfekt. Vi ser till att ni får allt material som ni behöver för kommunikation och reklam.

Kontakta oss idag för ny eller uppgraderad företagsidentitet

Kanske är det dags för en helt ny identitet med ny logotyp. Eller så vill ni fräscha till den profil som redan finns med nya färger och bättre form. Det är bara att kontakta oss idag så kan vi ge ett förslag på en företagsidentitet som ni får god användning av.