Microsoft – en twist på fönster

Under loppet av företagets 37-åriga historia har Microsoft ändrat logotyp fem gånger. Under de första åren ändrades logotypen ofta, men förblev sedan oförändrad från 1987 och fram till augusti 2012. Inför den stora utrullningen av nya produkter i höst, inklusive Windows 8, Windows Phone 8, Surface tabletten samt den nya versionen av Office har Microsoft beslutat sig för att uppdatera logotypen igen.

Microsoft lanserade sin första logotyp år 1975, långt innan bolaget börsnoterades år 1986. Den första logotypen präglades av tidens popkultur och teckensnittet hade en typisk 70-tals disco-känsla över sig: Micro placerat ovanpå Soft anspelade på Bill Gates och Paul Allens koncept med sammansättningen av orden “microcomputers” och “software”.  Den andra logotypen, med skarpa kanter och starka diagonaler användes under 1980 och 1981 och återspeglade den tidens spelkulturen. Den tredje logotypen, som användes mellan 1982 och 1986, införde det stiliserade “o” – et – en förbindelse mellan bokstäverna “f” och “t”. Jämfört med de tidigare logotyperna, hade den nya logotypen en mer solid och stabil marknadskänsla.

Microsofts logotyp består av två komponenter, symbolen som består av fyra färgade rutor som var och en representerar företagets komplexa produktportfölj samt logotypen i Segoe, vilken är densamma som den som används i marknadskommunikationen. Den nya logotypen kommer också att användas i tv-reklam den närmaste tiden eftersom den nya produktlinjen kommer att lanseras i höst i en kampanj som kommer att sträcka sig ända mot jultid. Enligt Microsoft har de använt Metro style  som kodnamn under utvecklingen av de olika produkterna.

Från Windows 8 via Windows Phone 8 till X Box-tjänster och den nya versionen av Office, ser vi en gemensam design och ett uttryck som bidrar till igenkännande och en enhetlig upplevelse av produkterna på arbetsstationer, telefoner, tablett-enheter och tv. Oavsett om människor gillar den nya logotypen eller inte, kan man förvänta sig att denna logotyp åtminstone kommer att användas fram till lanseringen av Windows, då en ny stil kanske kommer göra sin entré i det Redmond-baserade företaget. Oavsett om vi gillar den nya logotypen eller inte säger Microsoft-representanter att de inte kommer att ändra den nya logotypen, eftersom den representerar en ny era för företaget.