Logotypen genom historien

Vad är logotyper? Hur skiljer de sig från ikoner? Många gånger är skillnaden inte uppenbar, men samtidigt inte något som människor förlorar sömn över – om du inte är djupt fokuserad på studier av forntida civilisationer. Även om ordet logotyp kommer från gammal grekiskan och kan översättas som “ord” eller “tal”  har även babyloniska, assyriska, maya, kinesiska och egyptiska kulturer alla använt bildsymboler för att kommunicera ord och idéer. Piktogram kan betraktas som tidiga logotyper: dessa dagar är det graffitikonstnärerna som fortsätter denna tradition av graffiti på både lämpliga och olämpliga ytor.

Ikoner (från grekiskan) används också för att kommunicera, men med bilder istället för ord. Ordbokens definition av ordet “ikon” är “bild eller likhet.” Med andra ord är förhållandet mellan “logotyp” och “ord” samma som mellan “ikon” och “bild”, även om skillnaden mellan de två är något suddig i den moderna världen av produktidentifikation. Många varumärken använder sig av en kombination av slogans, logotyper och namn. Vad vi behöver är kanske ett nytt ord som beskriver hybriden. Vad sägs om “locon” eller “logon”?

Just nu håller vi oss till det etablerade ordet logotyp, även om många kända logotyper består av en kombination av ord och bilder. Det viktigaste att ha med sig vad gäller logotypens historia skedde  under det förra århundradet – den universella övergången med logotypen som en viktig del i marknadsföringen och identifiering av en produkt eller en tjänst.

En av de första logotyper som var avsedd för den kommersiella marknaden – och som fortfarande känns igen idag – är hunden Nipper som sitter framför en gammaldags grammofonspelare och lyssnar uppmärksamt. Denna logotyp gjorde sin debut 1910. Om logotypen är fortfarande i bruk? Det kan du skriva upp att den är! Företaget RCA, som tog över Victor Talking Machine Company  år 1920, använder fortfarande Nipper i marknadsföringen av sina produkter.

En äldre logotyp som fortfarande är i bruk är Prudential Insurance – The Rock of Gibraltar. Denna började användes så tidigt som 1896, och företaget insisterar fortfarande på att kunderna kan lita på “The Rock”.

Vissa logotyper är så kraftfulla att de blir universella symboler för en hel yrkesgrupp. Varje läkarpraktik vill ha kontorsmaterial som på ett eller annat sätt innehåller den traditionella ormen runt en spira. Den medicinska professionen använder denna symbol för att identifiera sig och de flesta känner igen det.

Olika religioner använder logotyper för att nå fram från kyrkan. Korset och Davidsstjärnan är symboler för två stora religioner.

I den sekulära världen har logotyper blivit en så viktig del av vår vardag, att företrädare för den yngre generationen kan känna igen berömda logotyper innan de har lärt sig att prata. För vilket barn känner inte igen de gyllene bågarna i McDonalds logotyp?

Användningen av logotyper inom marknadsföring går tillbaka till renässansen – det 13: e århundradet. Guldsmedernas kännetecken och vattenstämpel från papperstillverkare var bland de första logotyper som användes på detta sätt – som ett varumärke. Varumärken i dagens värld av reklam är nyckeln till att skilja en produkt från en annan.

Kalla det vad du vill – ikon, varumärke eller logotyp – dessa kraftfulla symboler har revolutionerat all marknadsföring.