Logotyp utan namn kan ge varumärkesproblem

För många små och medelstora företag kan det vara problematiskt att välja logotyp utan ett namn.

Att utforma en logotyp utan namn är en än mer komplicerad och dyr process eftersom symbolen måste:

  • Ge ytterligare mening: ingen text finns för att förklara vad ditt företag gör. Det är därför viktigt att logotypen förklarar ditt företag, och det är mycket att kräva av en logotyp utan text.
  • Måste vara unik: det finns många logotyper på marknaden, och många av dessa har redan lagt beslag på de bas- former som du kanske hade tänkt dig för din logotyp. Samtidigt är det ju möjligt att använda variationer, element eller sammansättningar av dessa basformer för att skapa din egen logotyp.
  • Kommunicera med allmänheten: ju mer ovanlig din logotyp är, desto mindre sannolikt är det att din potentiella kundbas förstår innebörden. Eller kanske de tolkar den fel? Oavsett så kommer kunderna att känna sig alienerade, och det är aldrig en bra sak.

Om du fortfarande vill använda en logotyp utan text kommer du att få problem med varumärkesidentiteten.

  • Det kommer att ta längre tid att utbilda kunderna om verksamheten. Tänk på riktigt minnesvärda textlösa logotyper, som Nike och Apple. Anledningen till att de är så lätta att komma ihåg är att vart och ett av de två företagen har en jättestor budget för marknadsföring. De har råd att anställa en dedikerad marknadsförare och tillbringar tillräckligt med tid för att få ut budskapet. En tjock plånbok bygger synlighet och uppmuntrar till igenkänning. Små företag har helt enkelt inte samma resurser.
  • Upphovsrättsanspråk kan bli ett problem – från båda sidor av staketet. Det kan vara mycket svårt för en designer att skapa en textlös logotyp som är helt unik från något annat som är där ute.För det första är det tidskrävande och svårt att göra en grundlig undersökning av logotyperna som redan finns på marknaden. Varumärkes-myndigheterna har fortfarande generellt tillgång till verktyg som kan göra det här jobbet lättare.Tolkningen av en logotyp är mycket subjektiv: även om du och din designer är överens om att logotypen är unik och som inte omfattas av lagen om upphovsrätt, kan det fortfarande vara så att patentverket avvisar logotypen på grund av alltför tydlig likhet med en redan befintlig logotyp design.Det är heller inte bara offentliga myndigheter som kan stoppa din geniala logotyp design: andra företag och verksamheter kan överklaga tillämpningen av den nya designen. De kan till och med kräva ett omedelbart stopp för användningen av din logotyp, eftersom de hade registrerat logotypen först. Att ge upp kan i detta läge kanske verka som ett lockande alternativ, men kom ihåg att du då måste vinka adjö till redan existerande marknadsföringsmaterial, dra tillbaka varumärket och starta designprocessen på nytt.
  •  Om du äntligen har lyckats utforma och få en textlös logotyp godkänd måste du vara extra försiktig så att andra företag inte stjäl ditt företags varumärkesidentitet. Ni är primärt ansvariga för att övervaka ert eget varumärke och måste se till att hålla er uppdaterade om varumärkes-tillämpningar som kan påverka er egen verksamhet. Alternativt kan ni anlita någon för att övervaka detta, men det är naturligtvis kostsamt.

Du kan enkelt undvika dessa komplikationer genom att designa en logotyp som innehåller både symbol och firmanamn. Så snart logotypen finns, bör du alltid använda kombinationen av text och symbol tillsammans. Detta hjälper till att förhindra att behöva genomgå några rättsliga processer.