Logotyp design — vägen till kundens hjärta

Det är ett välkänt faktum att en framgångsrik verksamhet bygger på förtroende; folk köper produkter och tjänster från personer de känner, gillar och litar på. Många människor frågar hur man kan tillföra mer av dessa tre variabler i sitt dagliga arbete. Bilder och symboler är nämligen starkt kopplade till vårt känsloliv och för att stärka denna koppling,  är det därför viktigt med en strategisk användning av logotyp och varumärkes-produkter.

Ett identitets-set för ett varumärke innehåller många av de egenskaper som bidrar till kunskap, attityd och tillit.

  • Kunskap: En kreativ grafisk profil kommer att särskilja dig från konkurrenterna. Symbolbruk i logotyp designen – där grafiken är utformad för att kommunicera och berätta en historia – kan hjälpa mottagaren att få en djupare förståelse för vad du gör och skapa en koppling mellan dig som person och företaget du driver. Det hjälper också kunder att komma ihåg dig och skapar en känsla av förtrogenhet med kunden.
    Genom en konsekvent och upprepad användning av logotypen och visuella support-element i ditt marknadsföringsmaterial, känner kundbasen att de känner dig och ditt företag, även om ni aldrig har träffats ansikte mot ansikte.
  • Gilla (Attityd): Om du tittar på den grafiska profilen och gillar utseendet och känslan det ger, kommer det förmodligen att vara lättare att gilla ägaren och göra affärer med henne. En logotyp med en ikon kopplad till ditt företagsnamn kan också göra företaget mer personligt, vänligt och roligt. Det kan faktiskt ensamt bidra till att charma kunden; animerad logotyp design är mycket effektiva inom detta område, även om de inte är lika bra för alla branscher. Du kan också bidra till en känsla av anpassningsförmåga genom att vara tydlig i den information som visas i ditt marknadsföringsmaterial, både vad gäller valet av information, men också i hur den fördelas och presenteras. Människor gillar tillgängliga och välskrivna texter.
  • Tillit: Ett identitets-set av hög kvalitet från ett professionellt tryckeri ger ett intryck av kvalitet, stor förmåga, tradition och uthållighet. Professionellt marknadsföringsmaterial är också viktigt för företagets rykte och integritet. Om materialet är stabilt utformat med ett öga för detaljer, kommer det att leda kunden till att tro att du som företagare har samma egenskaper.

Alla dessa faktorer bidrar till att ge dig, dina medarbetare och ditt företag ett bättre rykte, vilket i sin tur kommer att ge dig mer självförtroende och större projekt, försäljning och beställningar. Ytterst är det kvaliteten på din produkt som kommer att avgöra ditt företags överlevnad, men samtidigt fungerar logotypen som ditt första möte med kunden och som vi vet är det ofta det första intrycket som räknas.