En bristande logotyp kan stjälpa företaget

Brist på kunder eller kapital kan ofta vara anledningen till att vissa företag väljer att utforma sin egen logotyp design och marknadsföringsmaterial i väntan på försäljning eller bättre tider. Tyvärr leder ett sådant beslut ofta till att de första kritiska kunderna blir svårare att nå, eller i värsta fall att verksamheten misslyckas helt.

Många företagare väljer att skapa en egen grafisk profil i samband med uppstarten av verksamheten, särskilt i samband med utformningen av visitkort. Ibland används amatör-designers, vänner eller bekanta med viss kunskap om digital bildbehandling. Det finns flera skäl till varför detta är en dålig idé; en amatörmässig logotyp eller oavsiktligt komiska visitkort kan faktiskt hota företagets överlevnad.

Verksamheten kommer att lämna ett bristande intryck; med avsaknad av professionalism i logotyp designen, ser potentiella kunder det som troligt att företaget kommer att misslyckas; de kan helt enkelt inte vara säkra på att du kan lyckas. Du måste fråga dig själv; skulle jag göra affärer med någon som uppenbarligen är på skakig mark eller som kan vara ur drift vid årsskiftet eller efter det att jag köpt en vara?

Företaget kommer att verka litet; stora, framgångsrika företag skulle aldrig överväga att göra affärer utan en professionell arsenal av marknadsföringsmaterial. Användning av en amatörmässigt grafisk profil kan ge intryck av att företaget är ännu mindre än det faktiskt är, och även att du inte har förmågan att prestera på den nivå som krävs i branschen.

Ovårdat och fult; detta med att sakna professionellt utseende och känsla kan skicka signaler om att du inte har adekvat omsorg om företaget. Potentiella kunder kan lätt känna att du är inte är mån om hur företaget presenterar sig, vilket visar att du inte är bryr dig om kvaliteten på arbetet eller att din brist på affärsetik kan spilla över på deras verksamhet.

Brist på fokus: oprofessionellt, okoordinerat marknadsföringsmaterial förstärker intrycket av ett företag som saknar fokus eller helt enkelt är förvirrade över sin roll. Om ditt visitkort har ett specifikt visuellt uttryck och webbsidan ett helt annat, skapar detta en förvirrad bild av verksamheten och kan faktiskt bidra till en identitetskris för små och medelstora företag; när potentiella kunder tittar på en grafisk profil utan gemensamt uttryck får de intrycket av att de har med två olika företag att göra.

Ungefär hälften av alla etablerade företag stänger inom några år. Många experter påpekar att detta ofta beror på otillräcklig eller ineffektiv marknadsföring. Om inte ditt marknadsföringsmaterial sticker ut jämfört med konkurrenternas, kommer det att leda till sjunkande försäljning.

När du startar eget företag är målet alltid att skapa den kortaste vägen till att producera inkomst. En logotyp kommer att hjälpa ditt företag att synas, höja dess anseende och även stärka bolaget i kundens minne – tre faktorer som kan bidra till tillväxt och framgång. Så med andra ord: Även om det kan tyckas rimligt att spara pengar genom att sätta ihop logotypen inne på lagret, kan det i värsta fall leda till företagets död. Det är också värt att notera att Logokompaniet använder en pool av internationella designers, och därför kan erbjuda priser långt under genomsnittet inom den norska logotyp- och design industrin.