Ditt visuella vokabulär

Ditt visuella ordförråd är ett viktigt instrument i verktygslådan för att bygga ett varumärke. Det består av all grafik som kompletterar din logotyp och tillsammans blir ansiktet utåt för ditt företag och varumärke.

Tänk på din logotyp som en superhjälte för ditt varumärke och det visuella vokabuläret som superhjältens partner – Batman och Robin, till exempel. I många sammanhang presenteras inte din logotyp ensam. Den kommer att ha hjälp av alla dessa visuella vokabulärelement för att uppnå målsättningen för kommunikation och kontakten med din marknad.

Ditt visuella vokabulär kan inkludera designelement som:

 • Typsnittstil: Du bör ha ett litet urval av typsnitt, versioner och stilar som du regelbundet använder i ditt marknadsföringsmaterial. Du bör överväga olika typsnitt för tryckta och elektroniska medier, ange stilar för rubriker, undertexter och brödtext. För varje stil, bör du ange vilka typsnitt som skall användas, samt färg och textjustering: Om texten som ska centreras, sättas till vänster eller balansera på linjen.
 • Färger: Att skapa en färgpalett för ditt företag kan öka flexibiliteten i ditt material och fungera som en praktisk resurs i valet av illustrationer, grafik eller andra delar av din visuella vokabulär. Om du är konsekvent i användningen av färger, kommer du att utveckla en mer fokuserad palett som offentligheten lättare kommer kunna associera med ditt företag.
 • Former: Former du väljer för punkter, färgblock och ramar kan skapa en stark visuell komponent, som tillsammans bidrar till att skapa ett unikt uttryck som kommer att bli ihågkommen av kunden.
 • Layout: Layout för en grafisk design handlar om hur olika grafiska element placeras på en sida. Till exempel, hur många kolumner som används för texten samt placeringen för alla de andra delarna av ditt visuella vokabulär.
 • Bakgrunder: Användning av bakgrunder i form av skärmar eller former – eller till och med en särskild vattenstämpel – kan ge ytterligare personlighet till materialet. Du kan också utveckla din egen bakgrund som får ditt material att skilja sig från mängden.
 • Fotografier: Fotografier kan bidra till att framhäva personligheten i materialet och hjälper dig att skapa ett band till offentligheten. Du kan dra nytta av prisvärda byråtjänster för professionell fotografering. Köp bilder som sticker ut och som passar ihop med helheten av ditt visuella vokabulär. Köp alltid den högsta upplösningen och den största storleken så att du kan justera bilden efter behov.
 • Strukturelement: För varje text som du vill markera, såsom slutkläm och punkter, bör du överväga att använda en struktur, storlek och färg som går igen som ett tema genom hela marknadsföringsmaterialet.
 • Papperstyp: Att använda ett speciellt typ av papper för trycksaker kan göra det hela mer estetiskt tilltalande. Papper görs i olika färger, struktur och tjocklek och kan bidra till att framhäva det unika med ditt företag.

För att skapa ett visuellt vokabulär för ditt företag, bör du skapa en uppsättning specifikationer för de designelement som du vill använda i all typ av marknadsföringsmaterial. När du har definierat en uppsättning ”regler” för ditt visuella vokabulär, bör du vara konsekvent i användningen. När trender förändras eller företag växer kan du enkelt ändra något av de angivna elementen för att skapa ett nytt, fräscht utseende.

Att ange egenskaper för dessa designelement och använda dem konsekvent i marknadsföringen har flera fördelar:

 • Öka medvetenheten om ditt varumärke: Ett visuellt vokabulär ger marknadsföringsmaterialet och flera visuella element hjälper kunderna att komma ihåg ditt företag bättre.
 • Gör varumärkesutformningen mer flexibel: Ett visuellt vokabulär kan ge dig en uppsättning visuella element som är lösare kopplade till verksamheten än logotypen är, vilket innebär att du kan växla mellan användningen av dessa i olika marknadsföringskampanjer eller vid försäljningen av vissa produkter. Du har också möjlighet att skapa om hela det visuella vokabuläret under företagets livstid, utan att det påverkar logotypen eller varumärkesidentiteten som sådant
 • Att göra marknadsföringsmaterialet mer konsekvent: När du använder det visuella vokabuläret till allt marknadsföringsmaterial, kommer elementen som återkommer göra ditt visuella budskap mer konsekvent.
 • Bidra till att kunna särskilja ditt företag från konkurrenterna: Ditt visuella vokabulär kan göra materialet mer personligt att särskilja det från konkurrenternas marknadsföring och dess inverkan. Det kan också ge ett mervärde i form av förbättrad visuell information och därigenom bidra till att berätta verksamheten historia.
 • Kan göra en liten verksamhet stor: Genom att utvidga varumärkesdesignen med tillhörande grafik kan du få en liten verksamhet att se ut som ett väletablerat företag.

Ett visuellt vokabulär är en viktig nyckel till din marknad, vilket kommer att bidra till en bättre förståelse för ditt företag: Vad du erbjuder och hur du arbetar. Ett visuellt uttryck kommer att särskilja ditt företag från konkurrenterna och göra det mer minnesvärt.