Bra logotyper är flexibla

Många frågar: vad är en bra logotyp och vad består den av? Istället för att fokusera på vad som gör att en logotyp ser bra ut (vi vet alla att detta är subjektivt och en smaksak) är det bättre att fokusera på vad det är som gör att en logotyp fungerar. En bättre fråga är: “Hur flexibel är logotypen”?

 1. Fungerar bra i svartvitt, omvänd och i fullfärg
  En bra logotyp bör utformas för att fungera i svartvitt, omvänd, liksom i fyrfärg. Många grafiska formgivare börja med att fylla i färg, vilket inte alltid är klokt. Det tar bort uppmärksamheten från vad som borde vara det viktigaste konceptet, eftersom hjärnan är inriktad på “vackra färger.”
 2. Logotyper ska vara skalbara
  En bra logotyp ska vara skalbar och fungera bra i såväl små som stora storlekar. Försök att undvika logotyper och varumärken som är alltför detaljerade. Håll dig till KISS-principen “Keep it simple, stupid.” Speciellt när logotypen ska finnas i olika tryckta och elektroniska medier, är det viktigt att den är så flexibel som möjligt.
 3. Fungerande vertikalt och horisontellt
  Logotyper bör fungera såväl vertikalt som horisontellt. Kunderna erbjuds vanligtvis två versioner av logotypen: en vertikal och en horisontell, särskilt om logotypen ska fungera vertikalt. Generellt verkar logotyper fungera bäst i digitala medier, men det är alltid en bra idé – för att inte tala om tidsbesparande – att ha en alternativ version i reserv.
 4. Flexibla logotyper är vektorbaserade
  När en logotyp utformas, bör det vara med en vektorbaserad programvara som Adobe Illustrator. Detta ger dig möjlighet att erbjuda slutresultatet i olika filformat och skalbara logotyper. Kunden behöver ofta använda logotypen i olika medier genom att ändra mjukvaran, och det är därför en bra idé att erbjuda flera olika format.
 5. Läsbarhet
  Det är inte bara det visuella som ska fungera i olika storlekar – det måste också texten göra. När logotypen skall användas i mikro storlek, kan det vara klokt att öka teckenavståndet. Detta kommer att förbättra läsbarheten, speciellt när logotypen minskas och bör ses från ett större avstånd. Frågan du bör ställa dig är om du kan skala logotypen, utan att kompromissa med läsbarheten.