Årets logotyptrender

  1. Håll det enkelt; detta är det bästa rådet, och det påverkar så gott som alla punkter i denna lista. En komplicerad logotyp kommer inte bara att göra den svårare att återskapa och upprätthålla, men också komplicera monteringen.
  2. Engagera din målgrupp; logotyp design ska underhålla och engagera publiken. Logotyp design ska inte vara så bokstavlig att varje bokstav stavas. Ge hellre möjlighet till tolkning och ge allmänheten friheten att hitta meningen och intentionen bakom logotyp designen.
  3. Lång livslängd – framtidstro; livstid och kvalitet på logotypen är något att ta hänsyn till. Det är orealistiskt att förutsäga framtiden, men det är fortfarande bra att föreställa sig verksamheten 10-15 år in i framtiden och spekulera om vilka produkter och tjänster du erbjuder då, om några alls.
  4. Vektorgrafik är bäst; även om det är frestande att använda detaljerade illustrationer finns det stor möjlighet att det inte kommer att hjälpa dig mycket. Rena, skarpa linjer med begränsad användning av färg är nästan alltid mer effektivt än en detaljerad bild.
  5. Anpassningsförmåga – var beredd på förändring; din företagslogotyp bör vara tillräckligt flexibel för att kunna anpassa sig till alla situationer. Om logotypen är för bokstavligt, kan du få problem med att nå olika marknader.
  6. Gör logotypen minnesvärd; en stor logotyp kommer att brännas in i det undermedvetna, men storleken är inte tillräckligt; designen måste också ha enkla linjer och vara lätt att komma ihåg.
  7. Relevans – glöm inte produkter och tjänster; en minnesvärd logotyp är bra, men bör också få kunden att tänka i riktning mot de produkter och tjänster du erbjuder. Du bör kontrollera att logotypen relaterar till ditt företag i form eller mönster.
  8. Gör kloka färgval; färger kan påverka känslorna hos allmänheten. Tolkning kan variera med ålder, kön och kulturell bakgrund, så färgen bör väljas för din målgrupp.
  9. Var innovativ och unik; detta bör vara en självklarhet; Du bör vara säker på att företaget lätt kan kännas igen och särskiljas från konkurrenterna. Gör grundlig research innan du påbörjar designprocessen.
  10. Mångsidighet ger resultat; en av de viktigaste egenskaperna hos en bra logotyp design är mångsidighet och flexibilitet. Du vill skapa en förutsägbar igenkännlighet för allt företagsmaterial, inklusive brevpapper, visitkort, produktlinjer och internet.